Ajuntament de la Bisbal d'Empordà 
Dijous, 21 de Març de 2019 Ajuntament de la Bisbal d'Empordà  Mapa Web Accedéix
Ajuntament imagen Actualitat imagen Àrees i Serveis imagen Tràmits i gestions imagen El municipi imagen Agenda d'activitats imagen Subvencions imagen Participació Ciutadana
Ajuntament
imatge
Et trobes a: inici - Ajuntament - Normatives municipals - Ordenances fiscals any...

Ordenances fiscals any 2015

Documents Adjunts

Per poder llegir i extreure els documents que es faciliten en aquesta pàgina, és necessari el programa gratuït Acrobat Reader

Ordenances Fiscals any 2015

 (BOP 247 del 30.12.2014 Núm. 14398) 

Ordenança_núm.__1.->>GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Ordenança_núm.__2.->>GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Ordenança_núm.__3.->>IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Ordenança_núm.__4.->>IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Ordenança_núm.__5.->>IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Ordenança_núm.__6.->>IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

Ordenança_núm.__7.->>IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Ordenança_núm.__8.->>TAXES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICOADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

Ordenança_núm.__9.->>TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Ordenança_núm._10.->>TAXA DE CLAVEGUERAM

Ordenança_núm._11.->>TAXA DE RECOLLIDA TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS

Ordenança_núm.-12.->>TAXA PER LA RETIRADA I/O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

Ordenança_núm._13.->>TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O OCUPACIÓ O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC

Ordenança_núm._14.->>REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUMINISTRAMENT D’INTERÉS GENERAL

Ordenança_núm._15.->>REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES QUE EXPLOTIN INSTAL.LACIONS O XARXES DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN RÈGIM ESPECIAL

Ordenança_núm._16.->>FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Ordenança_núm._17.->>FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Ordenança_núm._18.->>REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (APARCAMENT HORARI) I DEL SEU PREU PÚBLIC

Ordenança_núm._19.->>REGULADORA DE TRÀNSIT, SEGURETAT VIAL I QUADRE DE MULTES

Ordenança_núm._20.->>TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D'ACTIVITATS, DE LES ACTIVITATS INNÒCUES, DE LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESPECTACLES PÚBLICS I LES ACTIVITATS RECREATIVES

Ordenança_núm._21.->>FISCAL, REGULADORA DE LA TAXA PER TRAMITACIÓ LLICÈNCIES PER CONDUCCIÓ GOS POTENCIALMENT PERILLÓS I RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS I ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA MOTIVADA

Ordenança_núm._22.->>GENERAL DELS PREUS PÚBLICS

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Documents adjunts

 • Ordenances Fiscals any 2015 (BOP 247 del 30.12.2014 Núm. 14398).pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 22.- Gral dels preus públics.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 21.- Fiscal, Reg. Taxa tram. Llicències gos potent. Perill. I recollida.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 20.- Taxa tram. Activitats recreatives i espec. Públics.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 19.- Reg. De trànsit, seguretat vial i quadre de multes.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 18.- Reg de l’estacionament Vehicles (aparcament horari) i preu públic.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 17.- Fiscal reg. Taxa subministrament aigua potable.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 16.- Fiscal reg. Taxa prestació serveis instal. I equip. municipals.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 15.- Reg. Taxa aprof. Domini públic local, empreses expl. Ener. Elec..pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 14.- Reg. Taxa aprof. Domini públic local, empreses expl. Serveis submin..pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 13.- Taxa utilitz. Privativa o ocup. O aprof. Esp. Del domini públic.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 12.- Taxa retirada vehicles abandonats o mal estacionats a la via pública.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 11.- Taxa recollida trans. I tract. De residus municipals.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 10.- Taxa de clavegueram.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 09.- Taxa de cementiri municipal.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 08.- Taxa per realit. Activ. Jurid.admin. competència local.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 07.- Impost sobre increment valor terrenys urbans.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 06.- Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 05.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 04.- Impost sobre activitats econòmiques.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 03.- Impost sobre bens immobles.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 02.- Gral de contribucions especials.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 01.- Gral de gestió, inspecció i recaptació.pdf > Descarregar

CONTACTE

Casa Consistorial 
Plaça del Castell 10 
17100 - La Bisbal d'Empordà (Girona) 
Tel: 972 640 975 / 972 640 976 
Fax: 972 643 186
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Torre Maria
Àrees de Desenvolupament local, Medi ambient, Comunicació i Participació Ciutadana c/Aigüeta, 17
17100 - la Bisbal d'Empordà (Girona) 
Tel: 972 646 806
Fax: 972 645 499
torremaria@labisbal.cat

Oficina de Turisme 
c/Aigüeta, 17
Tel: 972 645 500

El Mundial

Àrea de Cultura, Oficina de Català, Escola de Música i Biblioteca Municipal
El Mundial 
c/Estació, 2-10
17100 - la Bisbal d'Empordà (Girona)
Tel: 972 642 593
Fax: 972 641 809

Escoles Velles (FP)
Àrees d'Educació i Joventut, Casal de Joves i Aula d'Adults
c/Coll i Vehí, 6
17100 - la Bisbal d'Empordà (Girona)
Tel: 972 646 737

Et pot interessar
Aportacions econòmiques en suport a les persones refugiades
Aportacions econòmiques en suport a les persones refugiades

Fest-te voluntari
Fest-te voluntari

Literatura a l'Aula d'Adults - Oberta la inscripció
Literatura a l'Aula d'Adults - Oberta la inscripció

Activitats d'hivern
Activitats d'hivern

Ordenances Fiscals 2015
Ordenances Fiscals 2015

Eleccions 27S
Eleccions 27S

Formació en Xarxa
Formació en Xarxa

POUM
POUM

PAGAMENT DE TRIBUTS
PAGAMENT DE TRIBUTS

OFERTES DE TREBALL LOCALS
OFERTES DE TREBALL LOCALS

Nou telèfon municipal per a les farmàcies de guàrdia 674 038 640
Nou telèfon municipal per a les farmàcies de guàrdia 674 038 640

Factura electrònica
Factura electrònica

e-TRAM
e-TRAM

Radio Bisbal 107.4 FM
Radio Bisbal 107.4 FM

Activitats esportives de la temporada 2014/2015
Activitats esportives de la temporada 2014/2015

Web de turisme de la Bisbal d'Empordà
Web de turisme de la Bisbal d'Empordà

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis
Subvencions per a la rehabilitació d'edificis

Feina en xarxa - Conveni de col·laboració Diputació - SOC
Feina en xarxa - Conveni de col·laboració Diputació - SOC

VOLS PARTICIPAR-HI?
VOLS PARTICIPAR-HI?

DADES METEOROLÒGIQUES DE LA BISBAL
DADES METEOROLÒGIQUES DE LA BISBAL

imatge      
WEBS LA BISBAL
imatge Catàleg de jocs en català
imatge
imatge Empresa i ocupació
imatge
imatge Web de Joventut / La Calaixera
imatge
imatge Radio Bisbal
imatge
imatge Facebook de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
imatge
imatge Fira de Circ al Carrer
imatge
imatge Antic empordà
imatge
imatge Centres educatius
imatge
imatge Turisme la Bisbal
imatge
ENLLAÇOS DIRECTES
imatge Tràmits Online
imatge
imatge Llocs d'interès
imatge
imatge Tauler d'anuncis
imatge
imatge Concertar visita
imatge
imatge Serveis Socials
imatge
imatge Normatives municipals
imatge
Ajuntament de la Bisbal d'Empordà - 2011 - Nota legal - RSS